Po zranění z dopravní nehody máte nárok na odškodnění od viníka. Využijte jej

Těžké životní situace často vyžadují odbornou pomoc. Dopravní nehody do této kategorie jednoznačně spadají. Věděli jste, že právě po dopravní nehodě máte nárok na odškodnění od viníka nehody a pojistitele vozidla, jímž byla nehoda způsobena?

Pokud si z dopravní nehody odneste zranění či utrpíte jinou škodu, skutečně máte na odškodnění nehody nárok. Další podmínkou je, že nehodu zavinila nepozornost, neznalost, nedbalosti či bezohlednost jiného řidiče.

Bez odborné pomoci jsou vaše šance na získání odškodnění výrazně nižší

Peníze vám samozřejmě zdraví nevrátí, když už se ale taková nepříjemnost stane, finanční náhrada přijde vhod. Vždyť vás pracovní úraz nebo jakékoliv zranění z nehody může výrazně limitovat ve vašem budoucím pracovním životě. Protože ve spleti paragrafů a povinností není lehké se zorientovat, s odškodněním nehody v Praze vám pomůže společnost 1. zdravotní. Nabízí odborné poradenství i právní zastoupení v procesu vymáhání škody.

Co tím získám?

Jak vůbec postupovat, když si myslíte, že máte nárok na odškodnění? Po prvotním kontaktu a předání veškerých potřebných podkladů (dokumentace o dopravní nehodě) dojde nejprve k bezplatnému posouzení a návrhu řešení. Až poté, existuje-li šance na úspěch, přichází na řadu jednání.

To se koná jak s viníkem nehody, tak s pojišťovnou, a to mimosoudní i soudní cestou. Při vážné újmě na zdraví se již zpočátku můžete těšit na zálohu od pojišťovny do výše až 50 000 Kč.

Cesta ke snadnějšímu návratu k běžnému životu

Odškodnění slouží především pro vyvážení vytrpěné bolesti, vyrovnání vašich příjmů, o které jste během léčení mohli přijít, případně jako kompenzace trvalých následků. Vymáhat lze také náhradu věcné škody a účelně vynaložených nákladů na léky, rehabilitaci a další výdaje spojené s léčením zdravotního poškození pacienta. Odškodnění dopravní nehody vám pomůže snadněji se začlenit zpět do běžného života.